MTECH logo

MTECH 2017
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O MATERIJALIMA:
korozija, toplinska obrada, ispitivanje materijala i tribologija

Zadar, 4.-7. listopada 2017.

Preuzmite preliminarni program (.pdf 1MB)Pošaljite nam e-mail

Prijava radova

Zbornik radova biti će dostupan na početku konferencije na Tablet PC-u.

Preuzmite upute za pisanje rada. (.docx 1MB)

Datumi vezani za predaju Vašeg rada

15.04.2017.
Sažetak
01.05.2017.
Potvrda prihvaćanja sažetka
17.07.2017.
Cjeloviti rad